ZUS rzemieślnika

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne w 2014r, dla osób prowadzących działalność gospodarczą, osób z nimi współpracujących itp stanowi kwota zadeklarowana nie niższa niż 2247,60 zł (60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2014r).

 

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2014r, dla w/w osób stanowi kwota zadeklarowana nie niższa niż 3004,48 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2013r, włącznie z wypłatami z zysku).

 

Kwota składki zdrowotnej odliczana od podatku wynosi w 2014r - 232,85 zł (7,75% podstawy).

 

Składki na

ubezpieczenie społeczne

styczeń - grudzień 2014r

Emerytalne

19,52 % podstawy

438,73 zł
Rentowe 8%

179,81 zł

Wypadkowe*

43,38 zł

(1,93 %*)

Chorobowe

2,45% podstawy

55,07

Razem ubezpieczenia

społeczne

716,99

Składka na ubezpieczenie

zdrowotne

9% podstawy

270,40 zł

Składka na Fundusz Pracy

2,45% podstawy

55,07 zł

 

* Składka na ubezpieczenie wypadkowe została podana dla płatnika zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych.

 

 

 

 

Składka na ubezpieczenia społeczne dla osób z tzw. "małym ZUS-em":

 

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2014r, dla osób z tzw "małym ZUS-em" stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 504,00 zł.

 

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2014r dla w/w osób stanowi kwota zadeklarowana nie niższa niż 3004,48 zł.

 

 

Składki na

ubezpieczenie społeczne

styczeń - grudzień 2014

Emerytalne

19,52 % podstawy

98,38 zł

Rentowe

8 % podstawy

40,32 zł

Wypadkowe*

9,73 zł

(1,93% podst.)

Chorobowe

2,45% podstawy

12,35 zł

Razem ubezpieczenia

społeczne

160,78 zł

Składka na ubezpieczenie

zdrowotne

9% podstawy

270,40 zł

* Składka na ubezpieczenie wypadkowe została podana dla płatnika zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych.